Příspěvky

Členské příspěvky slouží k dílčímu pokrytí nákladů na pronájem sportovišť pro zápasy i tréninky, tréninkové, trenérské a administrativní zabezpečení všech týmů a na financování odměn rozhodčím a pořadatelům.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA SEZONU 2023/2024

AKADEMIE2 800 Kč
MINIPŘÍPRAVKA2 600 Kč
PŘÍPRAVKA4 500 Kč
ELÉVOVÉ4 500 Kč
MLADŠÍ ŽÁCI6 200 Kč
STARŠÍ ŽÁCI6 200 Kč
DOROSTENKY6 200 Kč
DOROSTENCI A6 200 Kč
MUŽI B2 600 Kč
MUŽI A*7 500 Kč


Příspěvky je možno platit najednou do 31.10.2023 nebo ve dvou splátkách. První polovina do 31.10.2023, druhá do 15.1.2024.  Sleva za každé další dítě z rodiny je 500 Kč. 

*Cena s podepsaným evidenčním dodatkem.

Platební údaje k provedení úhrady příspěvků najdou členové po přihlášení do členské sekce.